Covered Bonds

Covered Bonds zijn voor banken inmiddels een grote financieringsbron.
De strikte regelgeving die aan uitgevende instellingen van gereguleerde Covered Bonds is opgelegd, biedt investeerders een extra mate van zekerheid.

 • Krijg inzicht in fundamentele kennisaspecten en begrippen
 • Op de hoogte van de regelgeving en het wetgevingskader
 • Leer alles over de voor- en nadelen van Covered Bonds
Delen:
Algemeen

Over Covered Bonds

Tijdens de training covered bonds zullen o.a. de Covered Bonds markt in het internationale kader, betekenis van Covered Bonds en hoe deze gedekte obligaties passen binnen het financieringsinstrumentarium van banken besproken worden. Wij hebben een flexibele, motiverende en praktische aanpak ontwikkeld om kennis over te dragen. Wil jij de volgende stap maken in je carrière?

Tijdens de training Covered Bonds zullen o.a. de Covered Bonds markt in het internationale kader, betekenis van Covered Bonds en hoe deze gedekte obligaties passen binnen het financieringsinstrumentarium van banken besproken worden.

Aan de hand van interactieve presentaties door onze gespecialiseerde vakdocent en actuele praktijkcases en groepsopdrachten krijgen deelnemers inzicht in:

 • de fundamentele kennisaspecten en begrippen van covered bonds;
 • de verschillen tussen de financieringsinstrumenten voor banken zoals covered bonds, securitisaties en andere financieringsinstrumenten en hun impact op de bankbalans;
 • de regelgeving en het wetgevingskader voor Nederlandse covered bonds;
 • de verschillende benaderingen die rating agencies gebruiken om covered bonds te beoordelen;
 • de voor- en nadelen van covered bonds voor uitgevende instellingen en beleggers;
 • de juridische structuur en de rollen van de verschillende betrokken partijen bij een covered bond.


De inhoud van de training

In de training krijg je in een interactieve werkvorm inzicht in:

Introductie

 • Hoe passen covered bonds in het financieringsinstrumentarium van banken?
 • De Covered Bond markt in internationaal kader
 • Wat zijn Covered Bonds?


Covered Bonds versus RMBS

 • Betrokken partijen
 • Verschillen en overeenkomsten


Credit Rating

 • Overcollateralisation
 • Timely payment
 • Bail-in en de beklemming van activa


Rapportage

 • Transparantie en harmonisatie
 • Covered Bond Label initiatief
 • Juridische voorwaarden
 • Case Study: SNS Investor Report


Risk Management

 • Liquiditeitsbuffer
 • Overcollateralisation
 • Stresstesten
 • Rating triggers


Behandeling van Covered Bonds door regelgevers

 • UCITS and CRD
 • LCR
 • ECB


ECB and Covered Bonds

 • Steun van centrale banken voor covered bonds
 • CBPP1, CBPP2, CBPP3
 • Verschillende internationale Covered Bond structuren
 • Verschillende types covered bonds
 • Welke activa mogen er in de portefeuille en hoe wordt dit bepaald?
 • Juridische structuur, parallel debt
 • Rollen van de verschillende betrokken partijen
 • Verrekeningsrisico en vermengingsrisico
 • Insolventie van de uitgevende instelling en bescherming van beleggers
 • De waterval


Hedging in Covered Bonds – Welke rol spelen derivaten in een covered bond programma?

 • Asset swap
 • Liability swap
 • Portfolio test


Hoe werken de verschillende testen en waarom zijn deze belangrijk?

 • Asset cover test
 • Amortisation test
 • Prematurity test
 • Wat is de rol van de asset pool monitor?


Regelgevingskader

 • Beschrijving van de Nederlandse covered bond wetgeving
 • Gestructureerde vs gereguleerde covered bonds
 • Beklemming van activa en de gezonde balansverhouding


Hoe kijken rating agencies naar covered bonds?

 • Standard & Poor’s covered bond methodology
 • Fitch covered bond methodology
 • Moody’s covered bond methodology
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de rating agencies?
 • Case study: NIBC Bank Conditional Pass-Through Covered Bond

Wat u verder nog moet weten over deze training
Tijdens de training is er doorlopend gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Door de interactieve en casus gedreven werkvorm limiteren wij het aantal deelnemers op maximaal 12 personen per groep.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis