Bijzonder Beheer

Het aantal probleemkredieten en faillissementen is in de afgelopen jaren tot een recordhoogte gestegen. Bank en kredietnemer lijken tegengestelde belangen te hebben in Bijzonder Beheer situaties.

  • Leer hoe je een goede probleemanalyse maakt
  • Wat zijn de scenario’s en de risico’s?
  • Kom alles te weten over het Bijzonder Beheer proces
Delen:
Algemeen

Over Bijzonder Beheer

Maar is dat zo? Hoe moet een bankier of financier daarmee om gaan? Wat zijn de scenario’s en welke strategie kan daarbij het beste gevolgd worden. Wat zijn de juridische risico’s bij de Bijzonder Beheer kredieten? En komt het tot uitwinnen, hoe verloopt dan het spel met de curator?

In de training Bijzonder Beheer Zakelijk wordt uitgebreid ingegaan op preventie, harde en zachte signalen, maar ook op het maken van een probleemanalyse voor het moment dat het fout gaat. Je leert over de analyse van cijfers, het gedrag van de ondernemer, juridische piketpaaltjes, maar ook juridische vangnetten komen uitvoerig aan de orde in deze training.

In de training ‘Bijzonder Beheer’ wordt als uitgangspunt genomen, het maken van een goede probleemanalyse. Dit wordt gedaan op basis van een juiste bedrijfs- en financiële analyse met bepaling van de bancaire positie.

De uitkomst hiervan leidt tot het maken van scenario-analyses met als vervolg het uitstippelen van de meest logische strategie. Uiteindelijk volgt hieruit een schriftelijke rapportage zoals het hoort. Kernachtig geschreven met een goede kijk op de risico’s en gericht op de lezer die zijn besluit hierop baseert. Deze workshop is interactief en biedt ruimte voor inbreng van ‘eigen’ cases. Na afloop weet je wat en hoe je moet schrijven.


De inhoud van de training

  • Inzicht in het materiële bijzonder beheerproces
  • Bedrijfs- en financiële analyse en bepaling van de bancaire positie
  • Het maken van een goede probleemanalyse
  • Het denken in scenario’s
  • Het ontwikkelen en uitzetten van een strategie
  • Het kernachtig kunnen uitwerken van de analyses in een kredietrapport


Wat u verder nog moet weten over deze training
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis