030 – 693 23 48

Leerlijn Beschermingsbewindvoering

Modulair en compleet

Header vrouw kruk
Verschillende modules

Onze opleidingen

Lees wat de beschermingsbewindvoerder doet en wat de verschillende rollen inhouden.

Wat doet Beschermingsbewindvoerder

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Iedere dag wordt consumeren via reclame-uitingen aangeprezen, het consumptief krediet heeft de consument in een kwetsbare positie doen belanden en de wet- en regelgeving in het sociale domein is voor de meeste burgers ingewikkeld, onduidelijk en onoverzichtelijk.

Mensen met financiële zorgen hebben vaak niet de kracht en het vermogen zelfstandig uit de problemen te komen en belanden in een vicieuze cirkel. Veel instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Als de gemeente niet kan helpen, zijn veel mensen uiteindelijk aangewezen op een bewindvoerder. Het is belangrijk de vicieuze cirkel te doorbreken; de schuldhulpverlening speelt hierin een belangrijke rol.

Nieuwe modulaire opbouw
Wil jij een rol vervullen binnen de schuldhulpverlening? Lindenhaeghe biedt opleidingen aan voor de volgende beroepskwalificaties: budgetcoach, schuldhulpverlener of bewindvoerder.

Beroepskwalificaties

Hieronder lees je meer over de specialisatie Bewindvoering.

De nieuwe modulaire opbouw sluit aan op bovengenoemde specialisaties én op de toenemende vraag naar flexibel studeren. De verschillende modules kun je los volgen of in combinatie met elkaar. Per module kan je kiezen voor een klassikale opleiding of een e-learning. Daarbij is het mogelijk een opleiding af te sluiten met een Lindenhaeghe-certificaat of om op te gaan voor de officiële SHV-examens.

Bewindvoerder
Beschermingsbewind betreft het financieel beheer van de cliënt dat onder toezicht van de rechtbank door een beschermingsbewindvoerder wordt overgenomen. Bewind wordt uitgesproken door de rechter. De rechtbank maakt de bewindvoerder dus eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van het financieel beheer.