Analyse van een Bouwbedrijf

Het beoordelen van de financiële informatie van een bouwbedrijf wordt door derden als complex ervaren. De balans wordt gedomineerd door onderhanden werk en gedeclareerde termijnen en de resultatenrekening is vaak lastig te doorgronden door de aanwezigheid van de post mutatie onderhanden werk.

  • Leer de jaarrekening van een bouwbedrijf beter te begrijpen
  • Je begrijpt hoe je een betere financiële analyse van een bouwbedrijf kan maken
  • Kom te weten hoe je een toekomstgericht oordeel kunt geven
Delen:
Algemeen

Over Analyse van een bouwbedrijf

Tijdens deze training ligt de nadruk op het doorgronden van de jaarrekening van een bouwbedrijf om deze daarna te analyseren en een (toekomstgericht) oordeel te kunnen geven. Bij het geven van dit oordeel is ook aanvullende informatie vereist van het bouwbedrijf. Welke informatie dat is komt ook aan de orde.

De training is bestemd voor iedereen die bouwbedrijven financieel moet analyseren. Het gaat om jaarrekeningen van middelgrote tot grote bouwbedrijven.

De deelnemer is na afloop van de workshop in staat om de jaarrekening van een bouwbedrijf beter te begrijpen, een betere financiële analyse van een bouwbedrijf te kunnen maken en een toekomstgericht oordeel te kunnen geven.


De inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Uitleg over de moeilijkste balans- en winst- en verliesrekeningposten en de onderlinge dwarsverbanden;
  • winstneming bij bouwbedrijven;
  • financiële analyse van bouwbedrijven (oordeel geven). Wat is relevante informatie;
  • welke actuele informatie van een bouwbedrijf noodzakelijk is voor een toekomstgericht oordeel;
  • bouwbedrijven en liquiditeit


Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies. Er wordt een reader ter beschikking gesteld, waarvan het noodzakelijk is om deze voorafgaande aan de training te bestuderen.

Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis
Lindenhaeghe heeft uitstekende trainers in huis